La Cour Constitutionnelle (Trybunał Konstytucyjny)

    Zgod­nie z bel­gi­jską Kon­sty­tucją, Cour Con­sti­tu­tion­nelle ma za zadanie kon­trolowanie zgod­ności ustaw z Kon­sty­tucją oraz nor­mami prawnymi obow­iązu­ją­cymi w Bel­gii. Pon­adto Cour Con­sti­tu­tion­nelle jest gwaran­tem przestrze­ga­nia pod­sta­wowych praw oraz wol­ności oby­wa­tel­s­kich zawartych w bel­gi­jskiej konstytucji.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij