Le Conseil d’Etat (Rada Stanu)

    Con­seil d’Etat jest sądem admin­is­tra­cyjnym najwyższego szczebla, pełnią­cym funkcję sądown­iczą oraz opin­iotwór­czą. Usta­wodawca chcąc umożli­wić skuteczne odwoły­wanie się od decyzji admin­is­tra­cyjnych, zarówno osobom fizy­cznym jak i prawnym, stworzył organ pełniący funkcję sądown­iczą. Pon­adto, Con­seil d’Etat posi­ada sekcję opin­io­daw­czą w sprawach pro­jek­tów ustaw z inic­jatywy rządu oraz parlamentu.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij