La Cour d’assises (sąd karny)

    Cour d’assises (sąd karny) jest sądem orzeka­ją­cym w sprawach karnych, przede wszys­tkim w zbrod­ni­ach. Sądy te nie orzekają w sposób ciągły, ale na ses­jach zwołanych na potrzebę pro­cesu. Cour d’assises składa się z trzech sędz­iów zawodowych oraz ławy przysięgłych liczącej dwu­nastu członków, oby­wa­teli bel­gi­js­kich, między 30 a 60 rok­iem życia, wylosowanych do uczest­nictwa w pro­ce­sie karnym, mają­cych orzec o winie lub jej braku u oskarżonego. Cour d’assises będzie właś­ci­wym sądem w przy­padku morder­stwa z premedytacją.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij