Le Tribunal de Police (sąd policji)

    Tri­bunal de Police posi­ada przede wszys­tkim wyłączną kom­pe­tencję w sprawach wypad­ków dro­gowych. Jeżeli pol­ska ciężarówka należąca do pol­skiej firmy zostanie pod­dana kon­troli dro­gowej na tere­nie Bel­gii a pol­ska firma będzie chci­ała odwołać się od postanowienia kon­troli, sąd ten będzie właściwy.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij