Le Tribunal Correctionnel (sąd poprawczy)

    Sekcja karna w Tri­bunal de Pre­mière Instance zaj­muje się niek­tórymi przestępst­wami (których kara nie przekracza 5 lat wiezienia) oraz zbrod­ni­ami, w których są brane pod uwagę okoliczności łagodzące (kara przekracza­jąca 5 lat wiezienia). Należy mieć na uwadze, iż przestępstwa są nie tylko wymienione w kodek­sie karnym, ale również w kodek­sie karnym pracy (poz­wole­nie na pracę, ubez­pieczenia społeczne, ochrona pra­cown­ików), jak również przez różno­rakie ustawy porządku pub­licznego. Sąd ten roz­pa­truje pon­adto apelacje od  orzeczeń Tri­bunal de Police.

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij