Koszty sądowe

  Kazus: Pol­ska spółka, powód, otrzy­muje orzecze­nie kon­tradyk­to­ryjne sądu gospo­dar­czego w Bruk­seli, w którym bel­gi­jska firma winna jest zapłacić żądaną kwotę 10.000 € zwięk­szoną o odsetki. Jeżeli pol­ska spółka wygrała sprawę prze­ci­wko dłużnikowi z Bel­gii, ten ostatni będzie musiał również pokryć koszty pro­ce­dury, tj. koszty pozwu oraz koszty sądowe i hon­o­rar­ium adwokata. Koszty są kalku­lowane od wartości pozwu.

  Kwota pod­sta­wowa

  Kwota min.

  Kwota max.

  Do 250,00 €

  165,00 €

  82,50 €

  330,00€

  Od 250,01 € do 750,00 €

  220,00 €

  137,50 €

  550,00 €

  Od 750,01 € do 2.500,00 €

  440,00 €

  220,00 €

  1.100,00 €

  Od 2.500,01 € do 5.000,00 €

  715,00 €

  412,50 €

  1.650,00 €

  Od 5.000,01 € do 10.000,00 €

  990,00 €

  550,00 €

  2.200,00 €

  Od 10.000,01 € do 20.000,00 €

  1.210,00 €

  687,50 €

  2.750,00 €

  Od 20.000,01 € do 40.000,00 €

  2.200,00 €

  1.100,00 €

  4.400,00 €

  Od 40.000,01 € do 60.000,00 €

  2.750,00 €

  1.100,00 €

  5.500,00 €

  Od 60.000,01 € do 100.000,00 €

  3.300,00 €

  1.100,00 €

  6.600,00 €

  Od 100.000,01 € do 250.000,00 €

  5.500,00 €

  1.100,00 €

  11.000,00 €

  Od 250.000,01 € do 500.000,00 €

  7.700,00 €

  1.100,00 €

  15.400,00 €

  Od 500.000,01 € do 1.000.000,00 €

  11.000,00 €

  1.100,00 €

  22.000,00 €

  Powyżej 1.000.000,01 €

  16.500,00 €

  1.100,00 €

  33.000,00 €

  Pro­cesyniepi­eniężne

  1.320,00 €

  82,50 €

  11.000,00 €

  W naszym przykładzie bel­gi­jska spółka będzie musi­ała zapłacić pod­sta­wową kwotę, zwięk­szoną o odsetki, koszty pozwu (np. 250 €) oraz koszty sądowe (1.210 €).

  Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij