Środki odwoławcze

    Kazus 1: Bel­gi­jska spółka, skazana przes sąd gospo­dar­czy w Bruk­seli w sposób kon­tradyk­to­ryjny na zapłatę pol­skiej fir­mie kwoty 10.000 € zwięk­szonej o odsetki, odwołuje się od orzeczenia. Bel­gi­jska spółka może odwołać się od orzeczenia kon­tradyk­to­ryjnego w ciągu miesiąca od momentu dostar­czenia orzeczenia przez pol­ską spółkę. Jeżeli apelacja jest wnie­siona przez pol­ską spółkę, ter­min wniesienia jest wydłużony o jeden miesiąc, czyli w sumie 2 miesiące.

    Kazus 2: Bel­gi­jska spółka skazana zaocznie przez sąd gospo­dar­czy w Bruk­seli na zapłatę pol­skiej fir­mie kwoty 10.000 € zwięk­szonej o odsetki, wnosi sprze­ciw. Wyrok jest orzekany zaocznie, jeżeli jedna ze stron nie pojaw­iła się na rozprawach. Bel­gi­jska spółka, która nie pojaw­iła się na rozprawie, będzie miała 30 dni na wniesie­nie sprze­ciwu od chwili doręczenia orzeczenia. Jeżeli pol­ska spółka nie pojawi się na rozprawie, będzie mogła kon­testować orzecze­nie wydane zaocznie w okre­sie czasu przewidzianym usta­wowo (okres 30 dni jest wydłużony o kole­jne 30 dni dla spółek mają­cych swoją siedz­ibę w Polsce).

    Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij