Przykłady sporów handlowych między spółką polską a belgijską

Celem tej strony inter­ne­towej jest uproszc­zone przed­staw­ie­nie prob­lemów prawnych w Bel­gii, na które mogą napotkać pol­skie spółki. Przed­staw­iamy poniżej kazusy prawne, które rzecz jasna nie są wycz­er­pu­jące. Tworząc kance­larię adwokacką w Bel­gii, bazu­jemy na naszym doświad­cze­niu, aby wytłu­maczyć w jakich sytu­ac­jach pol­skie spółki mogłyby się znaleźć przed sądem w Bel­gii przy okazji sporu ze spółką bel­gi­jską. Następ­nie objaśn­imy jakie prawo zas­to­suje bel­gi­jski sędzia w obec­ności tych dwóch spółek.

Informacja dotycząca plików cookies. Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.Ustawienia te można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dowiedz się wiecej. Zamknij